Iseteenindus

self-service-link-est

UUDISED

Ettevõte avaldab 2018. aastal majandustulemused alljärgnevatel aegadel:

26.01.2018 2017. aasta IV kvartali ja 2017. aasta auditeerimata tulemused
23.03.2018 2017. aasta auditeeritud tulemused
27.04.2018 2018. aasta I kvartali tulemused
27.07.2018 2018. aasta II kvartali tulemused
26.10.2018 2018. aasta III kvartali tulemused

Korralise aktsionäride üldkoosoleku toimumise kuupäevaks on kavandatud 31. mai 2018.a.

Põhja puiestee 25 juures on tekkinud veeavarii, mille kõrvaldamisega alustab Tallinna Vesi täna orienteeruvalt 15.00.

Suurt mõju avarii liikluskorraldusele ei oma, ent ettevõte soovitab tänaõhtusel tipptunnil sujuvama liikluse tagamiseks Põhja puiestee ja Kalaranna tee ristmikku vältida.

 

Seoses veeavarii kõrvaldamisega Kunderi 37 juures suletakse täna õhtul liiklusele Kunderi tänav. Liiklejatel palutakse valida alternatiivne sõidutrajektoor ja juhinduda ümbersõidumärgistusest. 

Tallinna Vesi kõrvaldab veeavarii esimesel võimalusel ja palub ebamugavuste pärast vabandust. 

 

Täna kella üheksast suletakse veeavarii kõrvaldamiseks Viru ringi mahasõit Mere puiesteele. Liiklejatel palutakse kasutada alternatiivset trajektoori. Trammiliiklust avariitööd ei häiri.

Tallinna Vesi kõrvaldab probleemi esimesel võimalusel, misjärel avatakse mahasõit taas liiklusele. Ettevõte palub ebamugavuste pärast vabandust.

 

Täna, 27. septembril 2017, refinantseeris AS Tallinna Vesi pikaajalise laenu kogusummas 37,5 miljonit eurot.

Viieaastase tähtajaga laenuleping sõlmiti OP Corporate Bank plc Eesti filiaaliga. Refinantseeritud laenu tagastamistähtaeg oleks saabunud 2018. aasta novembris. Tehingu tulemusel langes Tallinna Vee laenude keskmine intressi riskimarginaal seniselt 0,95%-lt 0,79%-ni.

AS Tallinna Vesi pikaajalise laenujäägi osas muutusi ei toimunud ja see on jätkuvalt 95 miljonit eurot.

Seoses Puhangu 12 juures tekkinud veeavarii kõrvaldamisega on ajutiselt suunatud ümber tänavat läbiv ühistransport. Avariitööd võivad kesta kogu nädalavahetuse.

Tallinna Vesi palub tekkinud ebamugavuste tõttu vabandust.

TÄHELEPANU! Suure huvi tõttu on kõik ekskursioonigrupid praeguseks täis. Järgmine võimalus veepuhastusjaama külastamiseks on 2018. aastal.

Tallinna Vesi ootab 9. septembril kõiki huvilisi tutvuma Ülemiste veepuhastusjaamaga. Avatud uste päeval saab oma silmaga näha, kuidas jõuab kodudesse puhas joogivesi. Üritus on kõigile huvilistele tasuta!

Ekskursioonile ootame nii täiskasvanuid kui ka saatjaga koolilapsi. Koolieelikud on samal ajal oodatud lastealale, kus neid lõbustab Tilgu. Ülemiste veepuhastusjaam asub Tallinnas aadressil Järvevana tee 3. Sõidujuhised leiab Google Maps kaardilt. 

Ekskursioonil osalemiseks palume end kindlasti eelnevalt registreerida. Registreerimiseks saada oma nimi ja kellaaeg, mil soovid ekskursioonil osaleda, mailile: info@tvesi.ee

Ekskursioonid algavad järgmistel kellaaegadel ja kestavad orienteeruvalt 45 minutit:

Eestikeelsed grupid

Algusega 10.00

Algusega 11.00

Algusega 12.00

Algusega 13.00

Venekeelsed grupid

Algusega 10.30

Algusega 11.30

Algusega 12.30

PEA MEELES!

Ekskursioonile pääsemiseks tuleb kohal olla õigeaegselt – hilinejaid territooriumile ei lubata.

Ekskursioon toimub välitingimustes, mistõttu soovitame valida mugavad ja ilmastikule vastavad riided ning jalanõud.

Taustainfo Ülemiste veepuhastusjaama kohta

Ülemiste järve on tallinlased kasutanud joogivee allikana juba 14. sajandist. Esimene Ülemiste veepuhastusjaam alustas tööd juba 1927. aastal, mis tähendab, et tänavu tähistame 90. sünnipäeva.

Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatakse 90% Tallinna kraaniveest, ülejäänud 10% veest ammutatakse puurkaevude kaudu. Kogu veepuhastusprotsess võtab jaamas aega ligikaudu 15 tundi. Selle aja jooksul juhitakse vesi järvest pumpade abil jaama, puhastatakse esmalt mehaaniliselt, seejärel keemiliselt, filtreeritakse läbi erinevate filtrite ja lisatakse väikeses koguses kloori, et vee kvaliteet oleks veevõrgus ühtlaselt hea.

Tallinna Vesi lõpetas täiendava veetorustiku rajamise Õismäe ja Mustamäe tarbijate joogiveega varustamiseks. Ettevõtte kümnendi ühe olulisima projekti tulemusel rajati alternatiivne torustik ligi sajale tuhandele Tallinna elanikule.

Investeeringuga rajati alternatiiv 55 aastat tagasi ehitatud torustikule, et tagada Õismäe, Mustamäe ja osaliselt ka Harku valla tarbijatele senisest veelgi kindlam veeteenus. Projekti kogumaksumus ulatus 1,8 miljoni euroni.

Projekti käigus rajati 2,8 kilomeetri pikkune veetorustik, mis kulgeb mööda Tondi, Sõjakooli, Marsi, Seebi, Tammsaare tee ja Järvevana teed. Ühtlasi avati Järvevana tee kergliiklusteel osana projektist linnaelanikele ka avalik joogiveekraan.

Tallinna Vee juhatuse liikme Aleksandr Timofejevi sõnul on tegu olulise projektiga, mis tagab piirkonna elanikele senisest suurema kindlustunde. „Kui varasemalt sai Õismäed ja Mustamäed varustavate torude remont- ja hooldustöid teha tarbijate ebamugavuste vältimiseks vaid öötundidel või jaanipäeval kui tarbimine oli väga väike, siis nüüd on meil vajalike tööde teostamiseks vabamad käed,“ rääkis Timofejev. „Tänu alternatiivsele veevarustusele saame vett operatiivselt sulgeda nii, et sellega ei häirita elanike igapäevatoimetusi,“ lisas ta.

Timofejevi sõnul rajati avalik joogiveekraan kergliiklusteele tänuks linnaelanikele mõistva suhtumise eest ebamugaval ehitusperioodil. „Loodame, et joogiveekraan on rõõmuks kõigile kergliiklusteel liiklejatele, kes saavad nüüd soojal ajal end kraaniveega värskendada,“ lisas ta.

Tallinna kommunaalameti juhi Ain Valdmanni sõnul on Tallinna Vesi teinud elanike puhta joogiveega varustamisel head tööd. „Joogivee kvaliteet on Tallinnas püsivalt väga hea. Selline investeering aitab kaasa, et üha vähem oleks ka elanikke häirivaid veekatkestusi ja  igal ajal oleks tagatud vaat et nähtamatu veeteenus. See on siht, mille poole on meil koostöös Tallinna Veega kavas ka edaspidi püüelda,“ sõnas Valdmann.

Projekti projekteeris Infragate Eesti AS ja teostas Tallinna Vee tellimusel AS Merko Infra. Ehitusjärelvalve tagas Watercom OÜ. „Torustik valmis tihedas koostöös Tallinna linna ja partneritega, tänu kelle heale tööle valmis projekt õigeaegselt,“ lisas Timofejev.

 

Seoses veeavarii kõrvaldamisega Randla 15 juures on liikluskorraldus piirkonnas muudetud.

Bussid 3, 40 ja 48 on suunatud ümber ja sõidavad avarii kõrvaldamiseni Madala, Pelguranna ja Kari tänavate kaudu. Alternatiivset trajektoori palutakse kasutada ka autojuhtidel.

Tallinna Vesi palub ebamugavuste pärast vabandust.

2017. aasta esimesel poolaastal oli Tallinna Vee müügitulu 28,51 miljonit eurot, mis on 1,2% vähem kui eelnenud aasta samal perioodil. Müügitulude kahanemine oli seotud peamiselt tütarettevõtte Watercom müügimahtude languse ja sademevee ärajuhtimise tulude vähenemisega.

Samal ajal suurenesid vee- ja reoveeteenuse mahud, tänu millele ulatus ettevõtte puhaskasum 10,62 miljoni euroni, mis on 65,7% rohkem kui 2016. aasta esimesel poolaastal. Tallinna Vee ärikasum oli 2017. aasta esimeses poolaastas 13,67 miljonit eurot.

Vee- ja reoveeteenuse müügist saadud tulu ulatus esimesel poolaastal 25,59 miljoni euroni, mis on 0,49 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Seevastu sademevee kogumise ja puhastamisega seotud tulud vähenesid võrreldes eelnenud aasta kuue esimese kuuga 15,5%.

Lisaks vee- ja reoveeteenuse mahtude suurenemisele mõjutasid puhaskasumit ka väiksemad tariifivaidlusega seotud kulud ja SWAP lepingute ümberhindlusega seotud kulud. Samuti vähenes dividendidega seotud tulumaks. Esimeses kvartalis otsustas Tallinna Vesi maksta esialgu dividendid välja osaliselt ja lükata teist väljamakset puudutav otsus edasi perioodi, mil on langetatud ettevõtte jaoks olulised kohtuotsused.

AS-il Tallinna Vesi on jätkuvalt käimas kaks väga olulist kohtuvaidlust teenuslepingu ja tariifide osas nii kohalikul, kui ka rahvusvahelisel tasandil. Juuni lõpus teatas Riigikohus otsusest võtta menetlusse Tallinna Vee kassatsioonikaebus tariifivaidluses Konkurentsiametiga.

Eliis Vennik
Kommunikatsioonijuht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee

12345...102030...