Iseteenindus

self-service-link-est

UUDISED

Tallinna Vesi avalikustas 2017. aasta tootmistulemused, millest ilmneb, et lekete tase veevõrgus langes möödunud aastal rekordmadalale, jäädes 13,82 protsendi juurde. Väga head olid tulemused ka teistes vee ja reoveega seotud näitajates.

Joogivee kvaliteet püsis eelmise aasta tasemel ja küündis 99,93%ni. Samuti püsib kõrgel lõpptarbijate usaldus kraanivee kvaliteedi osas – 75% lõpptarbijatest tarbib kraanivett joogiks. Langenud on ka veekatkestuse keskmine kestvus kinnistu kohta, mis oli 2017. aastal 3 tundi ja 8 minutit.

Langustrendi näitab ka ummistuste arv, mis on aasta-aastalt vähenenud. Tallinna Vee tootmisdirektori Aleksandr Timofejevi sõnul näitavad tulemused, et ettevõte on olnud edukas nii veetorustiku ennetavas hoolduses, investeeringute planeerimisel kui ka tehnilise teeninduse töö korraldamisel. Samuti on headele tulemustele kaasa aidanud elanike üha teadlikum kanalisatsioonikasutus. „Aasta üheks olulisemaks investeeringuks klientide varustuskindluse tagamisel kujunes Mustamäed, Õismäed ja Harkut veega varustava alternatiivse toru valmimine, mis mõjutab enam kui 100 000 elanikku,“ rääkis Timofejev.

„Lisaks headele tootmisnäitajatele, mis olid mitmel juhul rekordtasemel, on rõõmustavad ka klientide hinnangud meie klienditeenindusele. Erinevates kliendigruppides jääb rahulolu Kantar Emori poolt läbiviidud TRI*M indeksis vahemikku 88-92. Sealjuures näiteks Euroopa keskmine tulemus jääb 65 punkti juurde,“ lisas Timofejev.

Samuti on Timofejevi hinnangul oluline jätkata tööd elanike teadlikkuse suurendamisel nii vee kvaliteeti kui ka ummistuste vältimist puudutavatel teemadel. „Oleme võtnud endale südameasjaks propageerida kraanivee joomist nii kodus, töökohal kui ka söögikohtades. Panustame elanike teadlikkuse ja otsime võimalusi muuta kraanivesi paremini kättesaadavaks ka avalikus ruumis. Oleme rajanud veevõtukohti mitmel pool üle linna ja plaanime sellega ka käesoleval aastal jätkata,“ rääkis Timofejev.

 

United Utilities (Tallinn) B.V. nimetas AS Tallinna Vesi nõukogusse uue liikme, kelleks on Keith Haslett. Tema volitused ettevõtte nõukogus kehtivad 22.01.2018 – 22.01.2020.

Keith Haslett vahetab välja Steven Fraseri, kelle volitused nõukogus lõppevad 21.01.2018. Fraser nimetati esmakordselt nõukogusse 04.07.2008. Ettevõte tänab Fraserit tema panuse eest nõukogu liikmena.

Keith Haslett on töötanud veevaldkonnas kaksümmend aastat, täites erinevaid tehnilisi ja tootmisega seotud rolle. Tema praegune ametikoht on United Utilities Wastewater Network Plus direktor ja tema vastutusalaks on reoveeteenused. Haslett on ehitusinseneride liidu Institution of Civil Engineers liige ja tal on magistrikraad ärijuhtimises. Keith Haslett ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Seoses veeavariiga Pronksi 19 juures, korraldatakse piirkonnas liiklus ringi. Avariibrigaadid tegelevad juba veeavarii likvideerimisega, esimesel võimalusel on kavas alustada kaevetöödega. Tarbijad avarii tõttu veeta ei jää. Hetkel ei ole tööde lõpetamise tähtaeg veel teada.  

 Tallinna Vesi palub ebamugavuste pärast vabandust ja soovitab võimalsuel piirkonnas liiklemist vältida ning juhinduda ajutisest liiklusmärgistusest.

 

Täna, 19. detsembril alates 10.00 teostatakse Paldiski mnt. 42b juures kanalisatsioonitorul avariikaevetöid. Tööd teostatakse mitmes etapis, erinevate sõiduridade kaupa. Mõlemas suunas jääb kogu tööde teostamise ajaks avatuks vähemalt üks sõidurida. Samuti on tagatud läbipääs ühistranspordile.  

Esimeses etapis suletakse üks linna sisenev ja kaks linnast väljuvat sõidurida. Tööd võivad piirkonnas kaasa tuua liiklusummikuid, mistõttu soovitab ettevõte tööde teostamise ajal piirkonnas liiklemist vältida ja juhinduda ajutisest liikluskorraldusest. Tööde kestus on koos teekatte taastamisega on 2-3 tööpäeva.

Tallinna Vesi palub ebamugavuste pärast vabandust.

Teekatte taastamistööde tõttu on täna alates kella kolmest suletud liiklus Tallinnas, Telliskivi 51 lähistel. Tee avatakse liikluseks taas 15. detsembri hommikuse tipptunni eel.

Tarbijate veevarustus on praeguseks juba taastatud.

Seni palub Tallinna Vesi vältida Telliskivi tänava raudteeülesõidukoha piirkonnas liiklemist ja valida alternatiivne trajektoor. Ettevõte palub tekkinud ebamugavuste pärast vabandust.

 

Seoses veeavariiga Vilde tee 133 juures esineb seoses avarii likvideerimisega veekatkestusi orienteeruvalt täna õhtul kuni kella kuueni aadressidel Akadeemia tee 50 ja E. Vilde tee 121A, 123, 125, 127, 129, 131, 131A, 133, 135 ning 137.

Tallinna Vesi annab endast parima, et kõrvaldada avarii esimesel võimalusel ja palub ebamugavuste pärast vabandust.

Katkestusi puudutaval jooksev info avaldatakse ettevõtte kodulehel: https://www.tallinnavesi.ee/et/katkestuste-info/

Piirkonna elanikud saavad vajadusel täiendavat infot Tallinna Vee avariitelefonil 62 62 400.

AS Tallinna Vesi teenindusbüroo on 25.-27. detsembril suletud.

Soovime kõikidele oma klientidele rahulikku jõuluaega!

Vajadusel saate meiega ühendust telefonil 62 62400.

Alates 11. detsembrist on meie teenindusbüroo arhiiv avatud klientidele kahel päeval nädalas: esmaspäeval ja neljapäeval.

Soovitame klientidel võimalusel eelnevalt aeg reserveerida, saates e-maili aadressile tvesi@tvesi.ee.

Tallinna Vesi tuletab klientidele meelde, et miinuskraadid võivad teha kahju nii torustikele kui ka veearvestile. Probleemide vältimiseks tuleks arvesti kas soojustada või lasta see talvehooajaks eemaldada.

Tallinna Vee klienditeeninduse juhi Sirje Spiegelbergi sõnul tuleks enne suurte külmade saabumist kindlasti veenduda selles, et arvesti oleks miinuskraadide eest kaitstud. „Vee külmumisel tekkiv jõud on väga suur ja seetõttu võib pakasega torudesse jäänud vesi teha palju kahju. Lisaks torude lõhkemisele võib külm rikkuda ka veearvesti, mille hilisem remont ei ole enam võimalik ja klient peab sel juhul hüvitama arvesti rikkumisega seotud kulud,“ tõi Spiegelberg hoiatava näite. Arvesti kaitsmine külma eest on iga kliendi vastutus.

Juhul kui hoone kasutab ka talvisel ajal vett, ent arvesti asub ruumis, kus temperatuur võib langeda miinuskraadidesse, tuleks see ettevõtte esindaja sõnul soojustada. „Arvesti soojustamise soovitame tingimata usaldada professionaalse sanitaartehniku kätesse,“ lisas Spiegelberg.

Hoonetes, kus talvel vett ei kasutata, tuleks veearvesti külmaperioodiks eemaldada. „Arvesti eemaldamist tuleks kaaluda eelkõige siis, kui on oht, et temperatuur hoones langeb alla kahe kraadi, sest isegi vee kinnikeeramisel jääb arvestisse vältimatult vett, mille külmumisel ongi arvesti rikutud,“ selgitas Spiegelberg. Veearvesti eemaldamisel tuleb jätta veekraanid mõlemal pool veearvestit avatuks. Arvesti talveks eemaldamine ja kevadel uuesti paigaldamine toimub Tallinna Vee klientidele avalduse alusel tasuta.

Seoses veeavariiga Nõmme tee ja Linnu tee ristmikul on liiklus piirkonnas häiritud. Avariitööd algavad ristmikul täna kella kümnest ja sellega seoses korraldatakse liiklus ristmikul ringi. Liiklejatel palutakse ristmikku võimalusel vältida.  

Tallinna Vesi palub ebamugavuste pärast vabandust.

 

12345...102030...