Iseteenindus

self-service-link-est

AS Tallinna Vesi 2017. aasta esimese poolaasta müügitulu vähenes 1,2%

juuli 28, 2017

2017. aasta esimesel poolaastal oli Tallinna Vee müügitulu 28,51 miljonit eurot, mis on 1,2% vähem kui eelnenud aasta samal perioodil. Müügitulude kahanemine oli seotud peamiselt tütarettevõtte Watercom müügimahtude languse ja sademevee ärajuhtimise tulude vähenemisega.

Samal ajal suurenesid vee- ja reoveeteenuse mahud, tänu millele ulatus ettevõtte puhaskasum 10,62 miljoni euroni, mis on 65,7% rohkem kui 2016. aasta esimesel poolaastal. Tallinna Vee ärikasum oli 2017. aasta esimeses poolaastas 13,67 miljonit eurot.

Vee- ja reoveeteenuse müügist saadud tulu ulatus esimesel poolaastal 25,59 miljoni euroni, mis on 0,49 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Seevastu sademevee kogumise ja puhastamisega seotud tulud vähenesid võrreldes eelnenud aasta kuue esimese kuuga 15,5%.

Lisaks vee- ja reoveeteenuse mahtude suurenemisele mõjutasid puhaskasumit ka väiksemad tariifivaidlusega seotud kulud ja SWAP lepingute ümberhindlusega seotud kulud. Samuti vähenes dividendidega seotud tulumaks. Esimeses kvartalis otsustas Tallinna Vesi maksta esialgu dividendid välja osaliselt ja lükata teist väljamakset puudutav otsus edasi perioodi, mil on langetatud ettevõtte jaoks olulised kohtuotsused.

AS-il Tallinna Vesi on jätkuvalt käimas kaks väga olulist kohtuvaidlust teenuslepingu ja tariifide osas nii kohalikul, kui ka rahvusvahelisel tasandil. Juuni lõpus teatas Riigikohus otsusest võtta menetlusse Tallinna Vee kassatsioonikaebus tariifivaidluses Konkurentsiametiga.

Eliis Vennik
Kommunikatsioonijuht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee