Iseteenindus

self-service-link-est

Kastmisvesi

Alates 1. märtsist 2016.a. muutub kastmisvee tagasiarvestamise kord. Sellega on eraldi veearvesti puudumisel edaspidi maksimaalseks tagasiarvestatavaks veekoguseks 20m3 aastas.

Tagasiarvestuse eelduseks elamu (kinnistu/krundi) omanikele või valdajatele on:

 • meie poolt aktsepteeritud veearvesti;
 • kehtiv veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste ostu-müügi leping (maksimaalselt kolmekuise näiduteatamise tsükliga);
 • antud kinnistu tarbimisajalugu vähemalt möödunud aasta oktoobrist;
 • lepingus kokkulepitud sagedusel teatatud veearvesti näidud kogu aasta jooksul; õigeaegselt tasutud arved.

Käesoleval aastal on klientidel tagasiarvestuse saamiseks kaks võimalust:

Tagasiarvestuse aluseks on suvise ning talvise perioodi vahe. Sellisel juhul on maksimaalseks tagasiarvestatavaks koguseks kuni 20m3.

 • Veearvesti näidud tuleb teatada vastavalt lepingus kokkulepitud arveldusperioodile ning vajadusel täiendavalt 31.03 ja 30.09 kuupäeva seisuga.
 • Kui arveldusperioodid ei kattu suvise kastmisvee tagasiarvestuse perioodiga ja meieni ei ole jõudnud näidud 31.03. ja 30.09. seisuga, tehakse tagasiarvestus suvise perioodi pii­resse langeva arveldusperioodi osas. Seega saab tagasiarvestuse lühema perioodi eest. Suvise perioodi algus ja/või lõppnäidu olemasolul teeme tagasiarvestuse olemasolevate näi­tude järgi.

Tagasiarvestuse aluseks on meie poolt paigaldatav lisaveearvesti. Soovitame täiendava veearvesti paigaldamist juhul kui Teie tavapärane suvine kanaliseerimata veekogus on suurem kui 20m3. Seda peaks tegema enne 31. märtsi 2016.a., vastasel juhul ei ole alanud kalendriaasta eest võimalik tagasiarvestust suuremas mahus teha.

 • Veearvesti paigaldamiseks palume Teil võtta ühendust kliendiinfo telefonil 6262 200 või anda soovist teada e-kirjaga tvesi@tvesi.ee
 • Pea- ja lisaveearvesti näidud tuleb teatada vastavalt lepingus kokkulepitud arveldusperioodile.
 • Lisaveearvesti paigaldamisel tuleb Teil vastavalt kehtivale hinnakirjale arvestada järgmiste kuludega:
  • lisaveearvesti paigaldamine kastmisvee tagasiarvestamiseks eraisikust klientidele  30,80 EUR (km-ga)
  • kastmisvee lisaveearvesti hooldamine ja taatlemine 16,40 EUR (km-ga)

Vastame meeleldi täiendavatele küsimustele, mis Teil muudatusega seoses tekkida võivad.

Palun võtke meiega ühendust telefonil 62 62 200 või e-kirja teel: tvesi@tvesi.ee