Iseteenindus

self-service-link-est

Tuletatud näiduga arve

Miks koostatakse arve tuletatud näiduga?

Tuletatud näiduga koostame arve, kui meieni ei jõua lepingus kokkulepitud ajal õige veearvesti näit.

Mis on tuletatud näit?

See tähendab, et võtame arve koostamisel aluseks 12 kuu keskmise tarbimise alusel tuletatud näidu. Tuletatud näidu alusel esitatud arve ei pruugi kajastada tegelikku tarbimist. Tuletatud näiduga arve parandamiseks palume teatada tegelik veearvesti näit.

Kuidas vältida tuletatud näiduga arve saamist?

Selleks palume veearvesti tegelik näit teatada kuni 5 päeva enne või hiljemalt 5. päeval peale kokkulepitud arveldusperioodi lõppu.

Millised on võimalused, kui näidu teatamine on tülikas?

Juhul kui Te ei soovi näitu teatada, soovitame sõlmida makseplaani. See tähendab, et veearvestinäit on vaja teatada vaid üks kord aastas. Aasta jooksul toimub vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest tasumine igakuiselt või kord kvartalis vastavalt makseplaanis kokkulepitud keskmisele tarbimisele. Loe makseplaani kohta lähemalt.