Iseteenindus

self-service-link-est

Liitumine

Soovime välja arendada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid kogu teeninduspiirkonnas. See võimaldab vähendada võimalikku keskkonnareostusohtu, mille põhjustavad puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid või halvas seisukorras olevad torustikud. Kõige murettekitavamad on eramajade piirkonnad, kus ühiskanalisatsioon puudub ja reovesi võib kergesti läbi pinnase imbudes põhjavett saastada, sest just nendes piirkondades on tarbijate veevarustus sageli põhjavee varudest.

Liitumine on vajalik kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida. Loe lähemalt….


Nõuded liituja toodud liitumispunkti ehitajale:

  1. Ehitaja/alltöövõtja peab omama registreeringut majandustegevuse registris (MTR) tegevusalal: ” Välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude, (sh. pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) ehitamine”.
  2. Kui liitumispunkti ehitustööde mahus on ka teekatete taastamine: peab ehitaja/alltöövõtja omama kehtivat teehoiutööde tegevusluba tegevusalal „Teede ehitus, remont ja hooldamine”.
  3. Ehitaja ei tohi olla maksuvõlglane.
  4. Ehitaja esitab volitatud isiku poolt allkirjastatud liitumispunkti ehituse pakkumuse vormi ning koopia sõlmitud vastutuskindlustuse kaitse lepingust (kindlustussummaga minimaalselt  50 000 EUR juhtumi kohta, mis kehtib vähemalt 30 kalendripäeva peale lepinguperioodi lõppu) ning ehituse pakkumuse allkirjastaja isikutunnistuse koopia. Pakkumise digiallkirjastamisel ei ole isikutunnistuse koopia vajalik.

Alates 01.04.2017 lubab AS Tallinna Vesi enda süsteemiga liitumiseks vajalikke liitumispunkte ehitada vaid tema poolt hankemenetluses nõuetele vastavaks tunnistatud ettevõtted:

Terrat AS: 679 0977, info@terrat.ee

Viimsi Keevitus AS: 6090343, viimsikeevitus@viimsikeevitus.ee

AS Merko Infra koos AS-ga Merko Ehitus Eesti: 680 5105, merko@merko.ee

Megido OÜ: 53430794, ruslan@megido.ee

Watercom OÜ: 6262620, watercom@watercom.eu või veemees@watercom.eu

Lemminkäinen Eesti AS: 60 57 550, info@lemminkainen.ee

RIA Stanteks OÜ: 507 0499, roman@ristanteks.ee

Baurexi OÜ koos OÜ-ga Pikermaa Eritööd OÜ: 504 59 79, info@baurexi.ee

Kaeveabi OÜ koos AS-iga Lavateir: 53414996 , sass@toruabi.ee

AS EG Ehitus koos OÜ-ga Sanserv: 65 80 240, info@ege.ee

Saveka Torutööd OÜ: 56911765, saveka@saveka.ee

Altmer OÜ: 58 136 013, info@altmer.ee

Vensen AS koos AS-ga Domus Teed: 65 61 923, 674 8699, vensen@vensen.ee