Iseteenindus

self-service-link-est

Liitumine

Soovime välja arendada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid kogu teeninduspiirkonnas. See võimaldab vähendada võimalikku keskkonnareostusohtu, mille põhjustavad puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid või halvas seisukorras olevad torustikud. Kõige murettekitavamad on eramajade piirkonnad, kus ühiskanalisatsioon puudub ja reovesi võib kergesti läbi pinnase imbudes põhjavett saastada, sest just nendes piirkondades on tarbijate veevarustus sageli põhjavee varudest.

Liitumine on vajalik kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida. Loe lähemalt….


Alates 01.04.2017 lubab AS Tallinna Vesi enda süsteemiga liitumiseks vajalikke liitumispunkte ehitada vaid tema poolt hankemenetluses nõuetele vastavaks tunnistatud ettevõtted:

Ettevõte Telefon E-post Hinnang
Watercom OÜ 6262620 watercom@watercom.eu
veemees@watercom.eu
Altmer OÜ 58 136 013 info@altmer.ee
Terrat AS 679 0977 info@terrat.ee
Vensen AS koos AS-ga Domus Teed 65 61 923 vensen@vensen.ee
Viimsi Keevitus AS 6090343 viimsikeevitus@viimsikeevitus.ee
AS Merko Infra koos AS-ga Merko Ehitus Eesti 680 5105 merko@merko.ee
Megido OÜ 53430794 ruslan@megido.ee
Lemminkäinen Eesti AS 60 57 550 info@lemminkainen.ee
RIA Stanteks OÜ 507 0499 roman@riastanteks.ee
Baurexi OÜ koos OÜ-ga Pikermaa Eritööd OÜ 504 59 79 info@baurexi.ee
Kaeveabi OÜ koos AS-iga Lavateir 53414996 sass@toruabi.ee
AS EG Ehitus koos OÜ-ga Sanserv 65 80 240, 53093559 info@ege.ee
Sten@sanserv.ee
Saveka Torutööd OÜ 56911765 saveka@saveka.ee