Iseteenindus

self-service-link-est

Liitumine

Soovime välja arendada ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid kogu teeninduspiirkonnas. See võimaldab vähendada võimalikku keskkonnareostusohtu, mille põhjustavad puuduvad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid või halvas seisukorras olevad torustikud. Kõige murettekitavamad on eramajade piirkonnad, kus ühiskanalisatsioon puudub ja reovesi võib kergesti läbi pinnase imbudes põhjavett saastada, sest just nendes piirkondades on tarbijate veevarustus sageli põhjavee varudest.

Liitumine on vajalik kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida. Loe lähemalt….


Alates 01.04.2017 lubab AS Tallinna Vesi enda süsteemiga liitumiseks vajalikke liitumispunkte ehitada vaid tema poolt hankemenetluses nõuetele vastavaks tunnistatud ettevõtted:

Terrat AS: 679 0977, info@terrat.ee

Watercom OÜ: 6262620, watercom@watercom.eu või veemees@watercom.eu

Viimsi Keevitus AS: 6090343, viimsikeevitus@viimsikeevitus.ee

AS Merko Infra koos AS-ga Merko Ehitus Eesti: 680 5105, merko@merko.ee

Megido OÜ: 53430794, ruslan@megido.ee

Lemminkäinen Eesti AS: 60 57 550, info@lemminkainen.ee

RIA Stanteks OÜ: 507 0499, roman@riastanteks.ee

Baurexi OÜ koos OÜ-ga Pikermaa Eritööd OÜ: 504 59 79, info@baurexi.ee

Kaeveabi OÜ koos AS-iga Lavateir: 53414996 , sass@toruabi.ee

AS EG Ehitus koos OÜ-ga Sanserv: 65 80 240, info@ege.ee

Saveka Torutööd OÜ: 56911765, saveka@saveka.ee

Altmer OÜ: 58 136 013, info@altmer.ee

Vensen AS koos AS-ga Domus Teed: 65 61 923, 674 8699, vensen@vensen.ee