Iseteenindus

self-service-link-est

Soodusliitumine Muugal

 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava Maardu linna veemajandusprojekti raames on vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd lõpetatud ja torustikele väljastatud kasutusload.

Kuidas näeb välja liitumise protsess?

1.  Liitumisprotsessi alustamiseks palume esitada avaldus, mis asub siin.

2. Eelnimetatud projekti raames liitumisvõimaluse saanud kinnistute jaoks oleme koostanud tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks ühisveevärgiga ja Muuga aedlinna ühiskanalisatsiooniga, mis on vajalikud vee- või kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ja ehitusloa saamiseks. Tehniliste tingimuste alusel palume tellida litsentseeritud projekteerijalt projekt vajaliku läbimõõduga ühenduste projekteerimiseks. Projekteerimise teenust pakub ka AS-i Tallinna Vesi tütarfirma OÜ Watercom allüksus Veemees, kontakttelefon 62 62 620 või e-post watercom@watercom.eu.

Tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks:

3. Kui projekt on koostatud, tuleb see esitada meile kooskõlastamiseks, mille käigus kontrollime projekti vastavust tehnilistele nõuetele. Palume projekt meile esitada kahes eksemplaris, millest ühe saab liituja kooskõlastatult tagasi ja teine eksemplar jääb meile.

4. Projekti kooskõlastuse järgselt vormistame liitumislepingu ja võtame Teiega ühendust liitumislepingu allkirjastamiseks.

5. Ehitustööde teenust pakub ka AS-i Tallinna Vesi tütarfirma OÜ Watercom allüksus Veemees, kontakttelefon 62 62 620 või e-post watercom@watercom.eu, pakkudes vajadusel ka järelmaksu võimalust. Pärast kinnistusiseste torustike valmimist palume Teil meiega ühendust võtta, et leppida kokku aeg objekti kontrollimiseks.

6. Objekti kontrollimisel koostatud torustike ülevaatuse akti ja vormistatud piiritlusjoonise põhjal sõlmime Teiega teenuslepingu.

Milliste kuludega tuleb liitumisel arvestada?

Piirkonna tänavatorustike ja liitumispunktide väljaehitamine on rahastatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, mistõttu liitumistasu ei ole. Sellest tulenevalt palume Teil arvestada järgmiste kuludega:

  1. Projekti maksumus (oleneb projekteerijast);
  2. Kinnistusiseste torustike ehituse maksumus (oleneb ehitajast).

Muuga ühisvee- ja kanalisatsiooni arendamise kinnistute nimekiri