Iseteenindus

self-service-link-est

Soodusliitumine Sauel

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava Saue linna veemajandusprojekti raames on vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitustööd lõpetatud ja torustikele väljastatud kasutusload.

Kuidas näeb välja liitumise protsess?

1. Liitumisprotsessi alustamiseks palume esitada avaldus, mis asub siin.

2. Eelnimetatud projekti raames liitumisvõimaluse saanud kinnistute jaoks oleme koostanud tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks ühisveevärgiga ja Saue linna ühiskanalisatsiooniga, mis on vajalikud vee- või kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks ja ehitusloa saamiseks. Tehniliste tingimuste alusel palume tellida litsentseeritud projekteerijalt projekt vajaliku läbimõõduga ühenduste projekteerimiseks. Projekteerimise teenust pakub ka AS-i Tallinna Vesi tütarfirma OÜ Watercom allüksus Veemees, kontakttelefon 62 62 620 või e-post watercom@watercom.eu.

Tehnilised tingimused kinnistu liitumiseks:

2. Kui projekt on koostatud, tuleb see esitada meile kooskõlastamiseks, mille käigus kontrollime projekti vastavust tehnilistele nõuetele. Palume projekt meile esitada kahes eksemplaris, millest ühe saab liituja kooskõlastatult tagasi ja teine eksemplar jääb meile. Projekti kooskõlastamine on tasuline teenus. Hinnakirjaga saate tutvuda siin.

3. Projekti kooskõlastuse järgselt vormistame liitumislepingu ja võtame Teiega ühendust liitumislepingu allkirjastamiseks.

4. Kinnistuomaniku hooleks on välja ehitada kinnistusisesed torustikud. Ehitustööde teenust pakub ka AS-i Tallinna Vesi tütarfirma OÜ Watercom allüksus Veemees, kontakttelefon 62 62 620 või e-post watercom@watercom.eu, pakkudes vajadusel ka järelmaksu võimalust. Pärast kinnistusiseste torustike valmimist palume Teil meiega ühendust võtta, et leppida kokku aeg objekti kontrollimiseks.

5. Objekti kontrollimisel koostatud torustike ülevaatuse akti ja vormistatud piiritlusjoonise põhjal sõlmime Teiega teenuslepingu.

Milliste kuludega tuleb liitumisel arvestada?

Piirkonna tänavatorustike ja liitumispunktide väljaehitamine on rahastatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, mistõttu liitumistasu ei ole. Sellest tulenevalt palume Teil arvestada järgmiste kuludega:

  1. Projekti maksumus (oleneb projekteerijast);
  2. Projekti kooskõlastamise tasu (vastavalt kehtivale hinnakirjale);
  3. Liitumislepingu sõlmimise tasu (76,69 EUR, sh käibemaks);
  4. Kinnistusiseste torustike ehituse maksumus (oleneb ehitajast).

 


  1. Saue ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise II osa, kinnistute nimekiri
  2. Saue ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise III osa, kinnistute nimekiri
  3. Saue ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamise I osa, kinnistute nimekiri