Iseteenindus

self-service-link-est

Tehnilised nõuded

Alljärgnevalt leiate ülevaate AS-i Tallinna Vesi poolsetest juhistest, mida erinevate objektide projekteerimisel ja ehitamisel lisaks kehtivatele õigusaktidele silmas pidada.

Servituutide seadmine

Servituudi materjalid koos projekti väljavõttega esitada digitaalselt e-maili aadressil: Vesta.Lembinen@tvesi.ee

AS Tallinna Vesi isikliku kasutusõiguse seadmise tüüptingimused

Muud taotlused ja dokumendid


Kasulikud viited

 


Lisainfo: Margus Koor, Projekteerimise järelvalve juht, tel 62 62 200, tvesi@tvesi.ee