Iseteenindus

self-service-link-est

Sissejuhatus

Avaldatud: 1. märts, 2017

AS Tallinna Vesi on kokku koondanud erinevad ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooniga seotud tehnilised juhised ja nõuded, millega tuleb projekteerimisel ja ehitamisel täiendavalt arvestada. Info leidmiseks kasutage vasakul asuvat menüüd või sisestage täpsem küsimus otsingureale.

Uuenenud kodulehel on võimalik esitada ettepanekuid konkreetse nõude kohta, kasutades funktsiooni “Lisa kommentaar”, mis asub iga lehekülje lõpus. Kommentaar muutub nähtavaks pärast seda, kui  AS Tallinna Vesi on selle läbi vaadanud.

Käesolevad tehnilised nõuded kehtivad alates 01.03.2017.a. AS Tallinna Vesi jätab endale õiguse teha erandeid nõuete rakendamise osas üleminekuperioodi jooksul kuni 01.05.2017.a. (kaevude luugikomplektide osas kuni 30.06.2017.a).  Erandeid rakendatakse lõppjärgus olevate projektide (projektid, mis on ehr.ee keskkonda ehitusloa taotlemiseks laetud enne 01.03.2017) läbi vaatamisel ning enne 01.03.2017.a sõlmitud ehituse töövõtulepingute olemasolul.

Arvamuse taotlemine veevarustuse ja kanalisatsiooni projektidele ning detailplaneeringutele

Nõusoleku taotlemine rajatise-ehitise paiknemisele ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonitorude suhtes ning kaitsevööndis

Arenduslepingu sõlmimine ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamiseks