Iseteenindus

self-service-link-est

Sissejuhatus

Avaldatud: 1. märts, 2017

AS Tallinna Vesi on kokku koondanud erinevad ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooniga seotud tehnilised juhised ja nõuded, millega tuleb projekteerimisel ja ehitamisel täiendavalt arvestada. Info leidmiseks kasutage vasakul asuvat menüüd või sisestage täpsem küsimus otsingureale.

Uuenenud kodulehel on võimalik esitada ettepanekuid konkreetse nõude kohta, kasutades funktsiooni “Lisa kommentaar”, mis asub iga lehekülje lõpus. Kommentaar muutub nähtavaks pärast seda, kui  AS Tallinna Vesi on selle läbi vaadanud.

Käesolevad tehnilised nõuded kehtivad alates 01.03.2017.a.

Arvamuse taotlemine veevarustuse ja kanalisatsiooni projektidele ning detailplaneeringutele

Nõusoleku taotlemine rajatise-ehitise paiknemisele ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonitorude suhtes ning kaitsevööndis

Arenduslepingu sõlmimine ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamiseks