Iseteenindus

self-service-link-est

Joogivee kvaliteet

Pea 90% meie tarbijatest Tallinnas (Kesklinn, Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinn, Kristiine, Haabersti), Maardu linnas, Muugal, Pirita asumis ning osaliselt Harkus saavad oma joogivee pinnaveest. Ligi 10% Tallinna elanikest saab oma joogivee piirkondlikust põhjaveest. Sellisteks piirkondadeks on Nõmme, Laagri, Merivälja, Pirita, Tiskre, Saue linn ning Tiskre küla Harku vallas. Loe põhjavee kvaliteedist lähemalt…
Veekvaliteedi keskmised näitajad 2016 aastal:
Veekvaliteedi keskmised näitajad 2015 aastal:

Joogivee kvaliteedil on oluline mõju elanike tervisele ja heaolule. Juba aastaid on pealinna joogivee kvaliteet võrreldav kraanivee kvaliteediga mistahes Lääne-Euroopa riigis, mistõttu julgustame jätkuvalt inimesi kraanivett jooma. Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded ning vee kvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. Veekvaliteeti iseloomustabki selle vastavus seadusest tulenevatele nõuetele.

2016.aasta kliendirahulolu uuring, mida viib läbi sõltumatu uuringufirma EMOR, kinnitab, et nii meie kliendid kui tarbijad usaldavad kraanivee kvaliteeti üha enam. 2016. aastal jõi kraanivett keskmiselt 80% tarbijatest, samas kui 2011. aastal vaid 48%. See näitab ühtlasi, kui oluline on suunata tähelepanu tarbijate teadlikkuse tõstmisele kraanivee kvaliteedist.

Võtsime 2016. aastal Tallinnas ja Sauel tarbijate juurest ühtekokku 2948 veeproovi ning teostasime 24 140 analüüsi. Möödunud aastal vastasid võetud veeproovidest kõigile nõuetele rekordilised 99,93%, mis tähendab, et vaid kaks proovi ületasid seatud piirväärtusi. Teostasime koheselt hoolduse tänavate veetorustikule, mille tulemusel vastasid kordusproovid kõigile veekvaliteedinõuetele. Stabiilselt väga kõrge kvaliteeditase peegeldab nii veepuhastusprotsessi efektiivsust, veetorustike õigeaegset hooldust ning ennetavat tööd, mille tulemusel on väga madalal tasemel püsinud veeavariide arv võrgus.